O KANCELARII

PARTNERZY

  • Krzysztof Piluś
    Podstawę do budowania renomy Kancelarii dało doświadczenie i uznanie radcy prawnego Krzysztofa Pilusia zdobywane we własnej kancelarii od roku 1995.
  • Kredyt Inkaso S.A.
    Obecnie kancelaria wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. notowanej od 2007 roku na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.