O KANCELARII

HISTORIA

Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka spółka komandytowa została utworzona w 2001 r. Kancelaria od początku działalności specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców. W roku 2002 rozpoczęła obsługę podmiotu zajmującego się usługowo obrotem wierzytelnościami i windykacją. Kancelaria równolegle oferowała pełny zakres usług prawnych świadczonych na rzecz podmiotów gospodarczych. Rosnące z biegiem czasu potrzeby klientów doprowadziły do rozwoju możliwości obsługi masowych ilości spraw windykacyjnych. W roku 2007 Kancelaria złożyła w imieniu Wierzycieli około 20 tysięcy pozwów, a rok późnej prawie 70 tysięcy, mimo że w tym okresie nie było jeszcze możliwości skorzystania z elektronicznego postępowania upominawczego i wszystkie dokumenty były składane w formie papierowej.

Korzystając z udogodnień, które stworzyło elektroniczne postępowanie upominawcze Kancelaria złożyła skutecznie pierwszy w Polsce e-pozew. Dwa dniu później 14 stycznia 2010r. e-sąd wydał nakaz zapłaty na rzecz Kredyt Inkaso S.A., którego pełnomocnikiem w tym postępowaniu był Krzysztof Piluś główny Radca Prawny Kancelarii Forum. Pierwsze duże pakiety obsługiwanych wierzytelności pochodziły z sektora telekomunikacyjnego. Obecnie Kancelaria zajmuje się dochodzeniem praw z wierzytelności pochodzących z wielu sektorów gospodarki: finansowego, bankowego, ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego na wszystkich etapach postępowania.