ZAKRES USŁUG

FORMY WSPÓŁPRACY

Kancelaria Forum współpracuje z klientami na podstawie umów ramowych o stałą współpracę. Umowy przewidują zlecanie pakietów spraw do obsługi na mocy ogólnego pełnomocnictwa. Kancelaria w zależności od potrzeb Klienta realizuje pełny proces sądowo-egzekucyjny lub część postępowania, zmierzającego do wyegzekwowania zobowiązań pieniężnych wynikających z wierzytelności. We współpracy z Kredyt Inkaso SA Kancelaria Forum może poszerzyć zakres usług o proces windykacji polubownej, a także uczestniczyć w działaniach restrukturyzacyjnych jak również w procesie przejęcia długu.